Bizi Arayın

02128713399

Bize Yazın

[email protected]

BLOG

İŞLETMELERDE FİNANSAL YAPILANMA NASIL OLMALIDIR?

Yeniden yapılanma kavramı çok geniş ve farklı boyutlarda değerlendirilebilecek bir kavramdır. Günümüzde yeniden yapılanma yaygın olarak firmaların, verimsiz stratejik ..

İncele
2019 YILI İŞLETMENİZ İÇİN BİR FIRSAT OLABİLİR Mİ ?

2019da yol almaya başladığımız bu gün dahil ekonomideki mevcut durum işletmeler için son derece ciddi ve alışılmadık meydan okumalarla dolu. 2019 yılında da krizin ..

İncele
AİLE ŞİRKETLERİNİN SADECE ÜÇTE BİRİNİN BAŞARILI BAYRAK DEĞİŞİMİ YAPTIĞI SAPTANDI

Dünyadaki işletmelerin %80’ini oluşturan Aile Şirketleri kurumsallaşırken şirket yönetiminde aile ilişkilerinin kurumsallaşamaması ve şirket yönetiminin bir sonraki ..

İncele
BAŞARILI AİLE ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Aile Şirketlerinin başarılı olabilmeleri için iş ve aile değerlerini birbirlerinden ayrılabiliyor olmaları gerekmektedir. Aile şirketlerinde yönetimde bulunan aile bireylerinin ..

İncele
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Nasıl Olmalıdır?

Türkiye’de ekonominin yüzde 95’ini aile şirketleri oluşturmaktadır.Genel istatistiklere göre dünyada ve Türkiye’de aile işletmelerinin sadece yüzde ..

İncele
Aile Anayasası Neden Oluşturulmalıdır?

Aile Anayasası hazırlamak, aile üyelerinin birbirlerine olan güven ve sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyabilmek için önemli bir adımdır. Eğer aile üyeleri ..

İncele
Her Aileye Bir Aile Anayasası Hazırlanmalıdır.

Her aile şirketi içinAile Anayasasına gerek olmayabilir. Ancak aile şirketlerinin sorunları çok benzer… Kurucu, çocuklar, kuzenler ve damatlar derken, aile hızla ..

İncele
Aile Şirketlerinde Başarının 3 Koşulu

Aile şirketlerinin kötü yönünü destekleyen pek çok örnek olduğu ama iyi yönetildiğinde aile şirketlerinin olağanüstü başarılar ..

İncele
Aile Şirketleri Kurumsallaşmalı Mı?

Aile Şirketleridünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın bir şirket türüdür. Fortune 500 içinde yer alan şirketlerin % 40’ından fazlasının aile şirketi ..

İncele
Aile Şirketlerinde Başarının Temel Adımları

Aile Şirketlerinde Temel Başarı içinOrtak Akıl Yönetim Danışmanlığıaşağıda ki konulara önem vermekteyiz.Ortaklar/ hissedarlar sözleşmesinin hazır olmalıAile ..

İncele
Aile Şirketlerinde Yaşanan En Önemli Sorun Nedir?

Aile şirketlerinde en fazlaYetki- SorumluluklarveGörev tanımlarının net olmamasısorunu yaşanıyor. Bir aile şirketi büyüdükçe ve genişledikçe sorunları ..

İncele
Kurumsallaşmamış Aile Şirketleri Neler Kaybeder?

Türkiye’deki şirket yapılanmasının büyük bir bölümünün aile şirketi olduğu ve bundan sonra kurulacak şirketlerin de bunu devam ettirecek nitelikte ..

İncele
Aile Anayasası Nedir?

Aile şirketlerine yönelik çalışmalar, birkaç kuşağa ulaşmış şirket sayısının oldukça düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durumun altında yatan en ..

İncele
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sendromu

Aile şirketlerinde en önemli adım doğru Kurumsallaşmadır.Kurumsallaşmasağlanarak aile şirketlerinin çok hızlı ilerlemesi, büyümesi mümkündür.Ortak Akıl ..

İncele
Kurumsallaşamayan İşletmelerde Yaşanan Sorunlar Nelerdir?

Her tür geçiş döneminde görüldüğü gibi küçük işletmelerin de büyürken çeşitli sorunlarla karşılaşacakları muhakkaktır. ..

İncele
Aile Şirketlerinin Dağılması Bir Kader mi

Değişimi yönetemeyenler işletmelerini profesyonel bir şirket gibi değil,ailegibi yönetiyorlar! İlk yıllarda aile büyüğünün coşkulu ve hırslı girişimciliği ..

İncele
İşletmeler İçin 2018 Acil Eylem Planı

1- Daralan İç Piyasaya Karşılıkİhracata Ağırlık Verilmelidir2- Mali Disiplin İlan Etmelidir.Tüm Maliyetler Gözden Geçirilmelidir3- Saha Satış Pazarlama Maliyetini ..

İncele
Aile İşletmelerinde Yönetim Ve Organizasyon Sorunları Nelerdir?

Aile işletmelerininsahipleri işletmeleri kendine ait bir varlık olarak gördüklerinden dolayı yönetimi profesyonel yöneticilere bırakmak istememekte ve bunun yanında ..

İncele
Aile Şirketleri Gençliğini Yaşayamadan Ölüyor.

Türkiye’de aile şirketlerinin ömrü kısa oluyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre Türkiye’deki 1 milyon 350 bin şirketin ..

İncele
Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Nasıl Olmalıdır?

Dünya ekonomilerinde Aile şirketlerinde kurumsallaşma süreci üzerinde konuşulan bir kavramdır.Aile ŞirketlerindeYönetim DanışmanıDr.Yılmaz SÖNMEZ;Aile şirketlerinde ..

İncele
Aile Şirketlerinde Çatışma ve Sebepleri Nelerdir?

Aile Şirketlerinde Yönetim Danışmanı Dr. Yılmaz SÖNMEZ; Bir aile işletmesi yaratmak ve onu başarılı kılmak için kaç yıl veya kaç jenerasyon geçtiği ..

İncele
Kurucu Babalar Mezar Kazmaya Devam Ediyor !

Kurucu Babalar Mezar Kazmaya Devam Ediyor !Yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki aile şirketleri yöneticilerinin % 68 gibi büyük bir çoğunluğu kendinden ..

İncele
Cironuz Mu Düştü Panik Yok İşte 7 Adımda Kesin Çözüm !

İŞLETMELERDE KRİZ DÖNEMİNDE YAPILACAK 7 HAYATİ ADIMKrizin olumsuz sonuçlarıyla başa çıkmak için alınması gereken önlemler “kurum”, ..

İncele
Perakende Mağaza Yönetim Becerileri Nasıl Geliştirilir?

Perakende, sürekli gelişim, değişim ve yenilik gerektiren bir alan olarak süreklileştirilmiş sektörel eğitimlere en çok ihtiyaç duyan sektörlerden birisidir. ..

İncele
Aile Şirketlerinde İcra Kurulu Nasıl Oluşturulmalıdır?

Her şirketin/ işletmenin üretim ve iş modellerine göre bir organizasyon yapısı bulunmaktadır. Bu organizasyon yapısı;finans – dış ticaret- ithalat-üretim planlama- ..

İncele
Kazanan ve Kaybeden Aile Şirketleri?

Başarı ve gelişime açık olanAile Şirketlerikazanırken, iç politikalarına gömülen, yöneticilerin görev ve yetkilerini karıştıranAile Şirketlerikaybeden ..

İncele
Aile Şirketlerinde İkinci Kuşak Nasıl Hazırlanmalı?

Aile şirketlerindeözellikle 2. ve 3. kuşağın devreye girme sürecinde, şirketlerde çok sancılı bir dönemin baş gösterdiğine dikkat çekenAile Şirketlerinde ..

İncele
AİLE ŞİRKETLERİNİN ÖMRÜNÜ UZATMAK MÜMKÜN MÜ?

Aile Şirketlerinin ömürü ortalama 25 yıl.Sadece Türkiye’de değil Dünyada da 4.nesile ulaşabilmiş aile şirketlerinin sayısı parmakla göste­rilebilecek ..

İncele
II.Kuşak Babayasayı Değil Anayasayı İstiyor!

Dünyada bilinen en eski Aile Anayasası, 250 milyar dolarlık Mitsui Şirketinin kurucusu Mitsue Haçirobei tarafından 1694 yılında Japonyada hazırlanmıştırVolkswagen ,BMW, ..

İncele
500 Büyük Listesine Girmek İsteyenler Ne Yapmalı?

VİZYON:Bir vizyon mutlaka olmalı. Son derece açık bir şekilde ortaya konulan vizyonun, bütün çalışanlara anlatılması ve paylaşılması da gerekiyor.YETKİ:Yetki ..

İncele
Kriz Döneminde Yönetim Taktikleri

Başarı ve gelişime açık olanAile Şirketlerikazanırken, iç politikalarına gömülen, yöneticilerin görev ve yetkilerini karıştıran Aile Şirketleri kaybeden ..

İncele
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Faktörleri Nelerdir?

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlıkolarak Aile Şirketlerinde yaptığımız çalışmalarda en büyük sorun aile şirketlerinin iş ve aile kavramlarının tam olarak ..

İncele
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Aile şirketlerinde etkin bir kurumsallaşmanın sağlanabilmesi için dikkate alınması gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:a) Aile şirketlerinde, kısa vadeli planların yanı ..

İncele
İşletmelerde Ortaklık Kültürü ve Yapısı

Ortaklık yapısı, çoğu zaman mahrem tutulan ama daha sonradan kavga konusu olan yegane konulardan biridir. Çoğunlukla gerçek olan oran ile resmi olan oran farklıdır.Aile ..

İncele
Aile Anayasasında Yer Alan Belli Başlı Maddeler

Aile Anayasında Olması Gereken Belli Başlı Maddeler:1. Bölüm:Aile ŞirketiTemel İlkeleriGerekçeAmaçPrensiplerAile ve Kurum KültürüAileye İlişkin ..

İncele
Aile Anayasası Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar

Aile ŞirketlerindeAile anayasası hazırlamak, ciddi çaba harcamayı ve bazen de saatler boyu süren toplantılar düzenlemeyi gerektiren bir süreçtir.Aile anayasası, ..

İncele
Türkiyede ki Aile Şirketlerininin Yönetimsel Sorunları

Türkiye’dekiaile şirketlerinebaktığımızda en büyük sorunun, kurumsallaşma ve profesyonelleşmeye geçişte ve yönetimin ikinci nesile devrinde yaşandığını ..

İncele
Aile Şirketlerinde Yönetim Devrinde Yaşanan Sorunlar?

Türkiye’de birçok aile şirketi, kuruluşlarının 30 ila 50’inci yıllarını kutluyor. Bu şirketlerin önemli bir kısmı, ikinci kuşağa geçme aşamasında. ..

İncele
Aile Şirketleri Nasıl Uzun Yaşatılabilir?

Şirket sahibi her ailenin kendi ihtiyaçlarını yine kendilerinin belirlemesi gerektiğinin önemli bir husus olduğunu vurgulamış. Tüm bu hususlar, ortakların/aile fertlerinin, ..

İncele
Aile Şirketlerinde Aile Anayasa Nasıl Hazırlanır?

Aile Anayasasıhazırlamak, ciddi çaba harcamayı ve bazen de saatler boyu süren toplantılar düzenlemeyi gerektiren bir süreçtir. Aile anayasası, aile için ..

İncele
500 Büyük Firma Listesine Girenlerin Yaptığı 10 Doğru Adım

İşletmelerdeki sistem sağlıklı hale getirilmesi ile şirket kurumsallaşarak geleceğin büyük firmaları arasında kendine yer bulabilecektir. Bu kapsamdayönetim danışmanlığı ..

İncele
Türkiyede Hangi Aileler Nasıl Anayasa Hazırladılar!?

Türkiye’de aile anayasası ve aile konseyi gibi kavramların çalışmaları yeni yeni başlamış durumda. Şirketlerin bu konudaki çalışmalarını derlerken şu bilgileri ..

İncele
Kriz Döneminde Yeni Müşteri Kazanma Taktikleri!

Düzenli olarak yeni müşteriler kazanan biri olmanın herhangi bir formülü ya da sırrı yoktur. Aksine, yeni müşteriler kazanma yetisi, belli bir yönde ..

İncele
Bir Şirketin Kurumsallaşma Düzeyi Şu şekilde Anlaşılabilir!!

Aşağıdaki sorular bir şirketin kurumsallaşma düzeyini kendi kendine tespitinde yardımcı olacaktır:Şirketinizin herkesçe bilinen yazılı misyon ve vizyon tanımları var ..

İncele
Şirketin Kaderini Belirleyen Seçim: Varis Seçimi

“Bir işletmeyi dede kurar, baba büyütür, oğul tutar, torun sanat tarihi okur.” Alfred MarshallKurumsallaşma sürecinde yaşanan en önemli sorunlardan birisi, ..

İncele
Yeniden Yapılanma ve/veya Değişim Kararı Alan Şirketlerin İzlemesi Gereken Yollar Nelerdir?

Büyüdüğünü ve geliştiğini hisseden firmaların sahipleri ve yöneticileri önceYENİDEN YAPILANMA (YY)ya karar vermeli, nasıl yapılması gerektiğini ..

İncele
Yönetimin 3 Temel Parametresi

İletişimin son derece kolaylaştığı, bilginin neredeyse ışık hızıyla yayıldığı günümüzde bir şirketi yönetmenin de artık o kadar kolay olmadığı, işin ..

İncele
Aile Şirketlerinde Yönetim Sistemi

Dünyada ülkeden ülkeye yüzde 65-80 arasında deği­şim gösterenaile şirketioranının ülkemizde aşağı yukarı % 95 olduğunu görüyoruz.İkinci ..

İncele
İşletmeler de Toplantı Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Yöneticinin karar alınırken ve uygularken ekibiyle birlikte hareket etmesi ve başarı ya da başarısızlığı ekibiyle paylaşması demektir. Toplantı işletme üyelerinin ..

İncele
Bir Şirkette Kurumsallaşma Araçları Neledir?

Kurumsallaşma, işletmenin büyümeye başladığı noktada oluşmaya başlaması gereken bir olgudur. Bu noktaya gelmemiş işletmelerin kurumsallaşma çabası göstermesi ..

İncele
Aile Anayasası, Ne Zaman ve Nasıl Düzenlenmeli?

Aile Anayasası Ne Zaman Düzenlenmeli?Aile anayasası şirket büyürken hazırlanmalıdır. Aile Şirketinin özellikle düşüş dönemlerinde aile anayasasını ..

İncele
Aile Şirketlerinde Yetki Devri ve Sorumluluk Nasıl Olmalıdır.

İşletmeler kurumsallaşmanın bir gereği olarak, görev ve sorumluluk yükledikleri uzman işgörenlere yetki devri yapmak zorundadır. Bu durum aile bireyleri açısından da ..

İncele
Şirketinizin İtibarini 10 Adımda Koruyun!

1-Lider:İtibar yönetimi liderden başlar. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki itibarın yönetilmesindeki yüzde 50 sorumluluk kurumun liderinin ..

İncele
Çanlar Aile Şirketleri İçin Çalıyor!

75 aile şirketi üzerinde yaptığımız araştırmada,Türk ekonomisiningirişimci özellikleri arasında işletme yapılarınaaile şirketlerininegemen olduğu ve farklı kuşaktan ..

İncele
Aile Şirketlerinde Kuşak Çatışması

Bir aile şirketi, aile bireylerinin sahipliğinin baskın olduğu ve şirketyönetiminin işletmeyi bir “aile işletmesi” olarak algıladığı yapılanmadır. Buaşamada sorulması ..

İncele
Nesliden Nesile Devam Eden Şirket Yaratmak

Başarının sürekliliği, şirketin nesilden nesile sürmesi ise bu başarı nasıl sağlanacaktır?Dünyada ve ülkemizde şirket ömrü ile ilgili bilgiler, kuşaklar ..

İncele
Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmasında Başarı Faktörleri

Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmasında Başarı FaktörleriAile İşletmeleri, girişimci önderlik performansının bir ifadesidir.Aile İşletmelerini var eden girişimci performansın ..

İncele
İşletmelerde Yönetim Danışmanlığının Faydaları

21. yüzyıla damgasını vuran küreselleşme, dünyanın pek çok dinamiğini değiştirdiği gibipolitik,ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyal gelişmelere de ..

İncele
Örnek Bir Aile Anayasası Nasıl Olmalıdır?

1. Aile Anayasasının OluşumuAile Şirketlerinin sürdürülebilir bir başarı sağlayabilmeleri için hem ailenin hem de şirketin Kurumsallaşması gerekiyor.Aile nin ..

İncele
Şirketleri Yok Eden 2 Temel Hastalık!

Şirketlercanlı organizmalar gibidir. Nasıl ki, canlı bir organizmanın sağlıklı yaşayabilmesi için bütün organlarının ahenkle çalışması gerekiyorsa, ..

İncele
Şirketleri Batıran Ünlü Sözler!!

İş dünyasındabelirli bir dönemde geçerli olan ilke ve kuralları, tam zamanında belirleyip hayata geçirmek sanıldığı kadar kolay değil. Çünkü ..

İncele
KOBİlerin Büyürken Yaptıkları En Büyük 8 Hata

KOBİ’lerin, büyüme aşamasın­da yaptıkları temel bazı hatalar, telafisi zor sonuçlar doğurabili­yor. Onun için bu kritik hatala­rı göz ardı ..

İncele
İşletmenizi Büyütmenin 11 Sırrı

İş dünyasındabelirli bir dönemde geçerli olan ilke ve kuralları, tam zamanında belirleyip hayata geçirmek sanıldığı kadar kolay değil. Çünkü ..

İncele
Aile Şirketlerinde Anayasalar Ne İşe Yarar Neden Önemlidir?

Dünyada bilinen en eski Aile Anayasası, 250 milyar dolarlık Mitsui Şirketinin kurucusu Mitsue Haçirobei tarafından 1694 yılında Japonyada hazırlanmıştır1-Aile şirketlerinin ..

İncele
Aile Şirketlerini Yıkan 7 Ölümcül Günah

Aile şirketlerini yok eden 7 ölümcül günah var. Bunları önceden görüp, çözüm üreten aileler başarıya ulaşıyor, diğerleri kalıcı ve ..

İncele
Aile Şirketlerinin Kurumsallaşamama Sorunu

Türkiye’de kamu kurumlarını bir kenara bırakırsak, şirketlerin yüzde 99’unu aile şirketleri oluşturuyor. Aile şirketlerinin en büyük sorunu kurumsallaşamama ..

İncele
Aile Şirketleri İkinci - Üçüncü Kuşak Kıskacı

Türkiye’de pek çok aile şirketi üçüncü kuşağa gelmeden yok oluyor. Ayakta kalanlar ise el değiştiriyor. Oysa kurucu patronlar, veliahtlar ve yönetim ..

İncele
Aile Şirketlerinde Üyelerin Ücret Belirleme Şekli Nasıl Olmalıdır!

Maaşların belirlenmesinde iki nokta önemlidir. Bunlardan birincisi aile mensuplarının şirkette fiilen görev alıp almadıkları, ikincisi ise icrai görevlerde bulunup ..

İncele
Ekonomi Kötüye Gittiğinde Kaçınılması Gereken Yanlışlar!

Kriz dönemlerinde paniklemek kolaydır. Müşteriler cüzdanlarını kapatır ve satışlar düşmeye başlar. Böyle dönemlerde yöneticiler daha fazla hata yapmaya ..

İncele
Aile Şirketlerini Tehdit Eden Eksiklikler Nelerdir?

Aile şirketlerindehiç şüphe yokki en önemli eksiklik kurumsallaşmakta çokca zorlandıdır.İstatistiklerin,aile şirketlerininyüzde 30unun ikinci nesil ve sadece ..

İncele
Kurumsallaşmanın En Önemli Süreci Nelerdir?

Şirketler de en önemli adım doğru kurumsallaşmadır.Kurumsallaşmasağlanarak şirketlerin çok hızlı ilerlemesi, büyümesi mümkündür. Yönetimde ..

İncele
Şıp Sevdi Sendromuna Yakalanmış Şirketlerin Durumu.

Şıp Sevdi Sendronuma giren şirketler saldırgandırlar.Bir anda yeni bir sektöre girerler, çıkaranlar, ortak olurlar.Bu ifadeler boyutu tanıdık geldi mi mi?Bu şirketler, tıpkı ..

İncele
Kriz Döneminde Alınacak 7 Önemli Adım

Krizin olumsuz sonuçlarıyla başa çıkmak için alınması gereken önlemler “kurum”, “lider”, “koçluk” ve ..

İncele
Kriz Ortamında Rakiplerin Önüne Geçmenin 10 Yolu

Ekonomiler, artan global rekabete, enerji kısıtlamalarına, iklim değişikliğine ve politik istikrarsızlıklara karşı kendilerine birer güvenlik duvarı (firewall) inşa edemez. Politika ..

İncele
Şirketlerde Yeniden Yapılanmanın 8 Adımı!

Yeniden yapılanma, kurumların ve firmaların değişen koşullara uyum için yeniden örgütlenmelerini tanımlayan bir terim. Günümüzde küçük bir iş ..

İncele
Şirketlerde İtibar Yönetimi için 10 Temel Adım

İşletmelergünümüz ekonomik koşulları içersinde rekabette üstünlük sağlayıp çok sayıda rakipleri arasından farklılaşarak kendini göstermesi ..

İncele