Bizi Arayın

02128713399

Bize Yazın

[email protected]

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Yüksek performans, ancak kurumun tüm kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı ile sağlanabilmektedir. Teknolojik altyapı, finansal sermaye gibi kaynakların yanında, rekabetin gün geçtikçe arttığı iş dünyasında kurumların rekabet güçlerini sürdürebilmeleri için insan, kazanılması ve elde tutulması en zor, ancak başarı için en kritik kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.
Danışmanlarımız, insan kaynakları uygulamalarını vizyon, misyon ve iş stratejilerini uyumlu hale getirmek için müşterilerimiz ile birlikte çalışmaktadırlar. Çalışanlar aracılığı ile kusursuz iş performansına ulaşılmasında, danışmanlarımız değişim, öğrenme, insan kaynakları ve performans yönetimi gibi konular başta olmak üzere insan kaynaklarının ve organizasyonel etkinliğin tüm alanlarında hizmetler sunmaktadırlar.


İnsan Kaynakları Çalışmaları Kapsamında İşletmenin Durumuna Göre Aşağıdaki Konular Ele Alınacaktır:

1. İnsan Kaynakları politikasının Oluşturmak
2. Şirketin, Reel Genel Organizasyon Şemasının Oluşturmak
3. İhtiyaç duyulacak yeni birimler kurmak
4. Departman Bazında Organizasyon Şemalarının Oluşturmak
5. Departman bazlı norm kadro incelemesini yapmak, gerekli kadroları belirlemek, revizeler yapmak
6. Yöneticilerin “Yetkinlikler, Yönetsel Yetkinlikler ve Yönetim Düzeylerini” belirleyen anketler düzenleyerek potalsiyel ölçümlerini yapmak
7. Personel özlük işlemleri 4857 sayılı iş kanununa uygun denetlemek, gerekli iyileştirme önerileri sunmak, yapmak, yaptırmak
8. Personel iş sözleşmelerini güncel iş kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre yeniden hazırlamak
9. Yöneticilere yılda 1 kez DISC testi yapmak. Geliştirilmesi gereken konularda, gerekli eğitim ve uygulamaları beraber planlamak
10. Kurumsal Ücret Yönetimi Sisteminin Kurmak
11. Çalışma Yönetmelikleri, Talimatları, Prosedürleri Hazırlamak
12. Öneri-Ödül- Ücret ve Disiplin Sistemini Kurmak
13. Disiplin ve sorun çözüm sisteminin kurulması ve ilgili kurulların oluşturulması, disiplin yönetmelikleri oluşturmak
14. Performans Değerlendirme Yönetimi Kurmak

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, UYGULAMAYA dayalı bizzat işletmenin
gerçeklerini dikkate alarak çözümler üreten danışmanlık firmasıdır.

Tüm konular ve daha fazlası için bizimle irtibata şeçebilirsiniz.

Biz Sizi Arayalım İletişime Geç