Bizi Arayın

02128713399

Bize Yazın

[email protected]

Eğitim Danışmanlığı

Şirketlerin Kurumsallaşma sürecinde değişim ve gelişimi oluşturmak, üst seviyede işletme değerlerini belirlemek, kişisel bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak için kurum kültürünün benimsetilmesi gerekir. Yönetici ve çalışanlara çeşitli eğitimler verilmekte, Ortak Akıl toplantıları ve beyin fırtınaları gerçekleştirerek 'Kurumsal Entellektüel Kaynağı' geliştirir. En önemli kaynağınız olan “insanı” merkeze alan bir anlayışla daha verimli ve sahiplenme duygusunu  geliştirerek, bireysel ve kurumsal organizasyonel katkı sağlıyoruz.

Her gün karşılaştığınız fırsatlar ve yenilikler bir çok tercih yapmanızı gerektirir.
Değişim süreklidir. Her dakika, her saat, her gün değişiyoruz. Dünya değişiyor. Bazı değişimler hemen farkedilir, bazıları bizi farkında olmadan değişmeye zorlar.

Değişime hazır mısınız? 
Değişmeniz gerektiği anda değişimin getirecekleri ile başa çıkmaya hazır mısınız?

Artık yöneticiler bilgiyi ve insanları aynı anda yönetebilmeli. Sadece işe bağlı davranış kalıpları artık yeterli değil, kişiler arası iletişim becerileri hayati önem taşıyor.

Mevcut becerilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kadar yeni ekonomi düzeninin gerektirdiği becerilerin edinilmesi için “sürekli eğitim“ şart. Artık işler eskisi gibi olmayacak. Yeni ekonomik düzen birçok işi ortadan kaldırırken birçok yeni iş türünün de doğmasını sağlıyor.

Eğitim kişilerin becerilerini geliştirerek değişime uyum sağlayabilmelerinin bir yolu. Bu yüzden bütçelerde artık bir “ek masraf” değil, sürekli yatırım olarak yer alıyor.

Bizler, ORTAK AKIL YÖNETİM DANIŞMANLIK'da,“hedefe odaklanmış eğitimin” değişimin getireceği zorluklarla başa çıkmada en uygun araç olduğuna inanıyoruz. Bunu kendimize de uyguluyor, sürekli eğitimlerle kendimizi geliştiriyor ve yetiştiriyoruz.

Kişilerin becerilerini iyileştirmeleri ve geliştirmeleri tek başına yeterli olmuyor. Kurumsal davranış kalıplarının da değiştirilmesi lazım. Ancak ikisi birlikte gelişirse istenen başarı yakalanıyor.

Müşterimizin bakış açısını öğrenebilmek için basit sorular soruyoruz:

 1. Kuruluşunuz açısından çalışanlarınızın önemi nedir?
 2. Eğitimden ne anlıyorsunuz?
 3. Sizin için önemi nedir?
 4. Bu eğitimden ne bekliyorsunuz?
 5. Beklentinizi karşıladığını nasıl anlayacaksınız?

Üst yönetimin insan kaynaklarına ve çalışanlarına bakışı eğitim projemizi şekillendirmemizde büyük rol oynar. Bilinçlendirme ve eğitimlere kuruluş içinde hangi seviyeden başlamamız gerektiğine karar vermemizi sağlar.

Eğitim Danışmanlığı süreç içersinden Eğitim ihtiyaçlarını analizlerini belirlerken 7 aşamalı metodolojimizikullanıyoruz:
1- Müşterimizin kurumsal ve stratejik gereksinimleri
2- Kuruma özgü eğitim programı ve değerlendirme yöntemi tasarımı
3- Eğitimin verilmesi 
4- Çalışanların yeni becerilerini işe hemen adapte edebilmeleri için koçluk
5- Programın değerlendirmesi
6- Çalışanların izlenmesi
7- Koçluk ve gerekirse bir üst seviyede eğitim
Bugüne kadar geliştirdiğimiz, her kurumda farklılaşan eğitim programlarımıza göz atın. Eğitimlerimizde vaka çalışmaları, rol oynama ve görsel-işitsel destekleyiciler gibi modern ve etkisi kanıtlanmış yöntemler uyguluyoruz.

Bize gelin. Sizin için, size özgü, sürekli gelişmeyi hedefleyen eğitim programları geliştirelim. Gelişmeniz ve değişmeniz için sürekli öğrenen organizasyonu kurmanıza yardımcı olalım.

 EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

1. Kurumsal Eğitim Programları
2. İnsan Kaynakları Eğitim Programları
3. Satış Pazarlama Eğitim Programları
4. Kişisel Gelişim Eğitim Programları
5. Yerel Yönetimler Hizmet içi Eğitim Programları
6. Vizyoner Lider Eğitim Programları


EĞİTİM KONULARIMIZDAN BAZILARI

 1. Yöneticilikten Liderliğe Geçiş Sanatı
 2. Yöneticiler için İnsan Tanıma Modeli
 3. Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma Eğitimi
 4. Takım Çalışması ve Liderlik
 5. Toplantı ve Zaman Yönetimi
 6. Kriz Yönetimi ve Çatışma Yönetimi
 7. Etkili İletişim ve Beden Dili Teknikleri
 8. Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
 9. Zor İnsanla Başa Çıkma Sanat
 10. Etkin Satış Becerisi
Biz Sizi Arayalım İletişime Geç