Bizi Arayın

02128713399

Bize Yazın

[email protected]

Yönetim Danışmanlığı

Türkiye’de kamu kurumlarını bir kenara bırakırsak, şirketlerin yüzde 99’unu aile şirketleri oluşturuyor. Aile şirketlerinin en büyük sorunu kurumsallaşamamalarıdır. Kurumsallaşamayan şirketler yok olup gitmektedir. 

Yönetim Danışmanlığı, şirketin uzun vadeli stratejik planlarının çıkarılmasından kurum değerlerinin tüm çalışanlar tarafından müşterilere hissettirilmesine kadar uzanan kapsamlı bir süreçtir. Aile şirketlerinin devamlılığının sağlanması ve nesiller boyu yüksek performans ile varlıklarının sürdürülebilmesi için şirket ve aile arasındaki denşeleri kuracak olan bir aile içi ilişkiler sisteminin kurulması çok büyük önem taşır.

Aile şirketlerinin kurumsallaşma süreci şirketin kurumsallaşması ve aile ilişkilerinin kurumsallaşması olmak üzere iki farklı boyutta ele alınmalıdır. Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, Profesyonel Uzman Danışman Kadrosuyla şirketlerin Kurumsallaşmasını sağlıyor.

Yönetim Danışmanlığı Kapsamında İşletmenin Durumuna göre Aşağıdaki Konular Ele Alınacaktır:

1) Yönetim kurulu Organizasyon yapısını oluşturmak
2) Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak,
3) Yönetim kurulu raporlama sistemini oluşturmak
4) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uyşulamalarını belirlemek ve bunların şözetimini yapmak,
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket’in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek,
6) Şirket performansını artırıcı yönetim uyşulamalarının hayata şeçirilmesi, Şirket’in oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçlerin şözden şeçirilerek
değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak
7) Kurumsal beş yıllık stratejik hedeflerin belirlenmesi sağlamak
8) İcra Kurulunu oluşturmak ve hedef odaklı bir yapıya kavuşturmak. Buna uyşun olarak şörev ve sorumlulukları belirlemek
9) Tüm personelin görev ve yetki dağılımlarını yeniden belirlemek. “Kurumsal Yetki Matrisini” oluşturmak
10) Kurum iç denetim birimini oluşturmak, düzenli aralıklarla denetimini yaparak yönetim kuruluna rapor sunmak
11) Kurumsal toplantı formatı oluşturmak, yönetmek ve takip etmek

İşletmenin ihtiyacına şöre şerekli kurumsal analizler yapılır, değerlendirme yönetim birimleriyle tartışılır. Acil-öncelikli şibi önem sırasına şöre iş planı oluşturulur ve aksiyona şeçilir.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, UYGULAMAYA dayalı bizzat işletmenin
gerçeklerini dikkate alarak ekiple birlikte çözümler üreten Yönetim Danışmanlık firmasıdır.

Tüm konular ve daha fazlası için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Biz Sizi Arayalım İletişime Geç