Bizi Arayın

02128713399

Bize Yazın

[email protected]

Başarılı Aile Şirketlerinin Özellikleri Nelerdir?

Aile Şirketlerinin başarılı olabilmeleri için iş ve aile değerlerini birbirlerinden ayırmaları ile mümkün olabilmektedir. Aile şirketlerinde işletmeler / firmalar ön planda olduğundan, işlerin yürütülebilmesi ve icra edilebilmesi için işi yönetecebilecek kişilerde bulunması gereken en önemli özellikler; işlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan yetki ve sorumluluklar ile yardım alınacak veya iş birliği yapılacak birimler ve çalışma koşullarının ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Aile Şirketinin gerçekleştirdiği bu atılımlar, iş ile ilgili değerlerin uygulamada öncelikli olduğu bir iş ortamı yaratılmasını sağlamaktadır. Sürekli olmayı başarabilen Aile Şirketleri hem ülkemizde hem de dünyada az sayıda bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar dünya genelinde aile Şirketlerinin ancak %30‟unun ikinci kuşağa, %12‟sinin üçüncü kuşağa ve %5‟inin de dördüncü kuşak ve sonrasına aktarılabildiğini açıklamaktadır. Bu sebeple bu evreye gelebilmiş Aile Şirketlerinin genel karakteristiklerini bilmek ve diğer şirketlerinde bunlara adaptasyonunu sağlamak önemsenmelidir. Bu şirketlerin temel özellikleri şunlardır;

  1. İş analizi yapılarak işi yürütecek kişilerde aranan kriterler, yetki ve sorumluluk tanımları, çalışma koşulları, iş birliği yapılacak birimler belirlenir ve bunlara uygun hareket edilir.
  2. Performans değerleme, terfi, personel seçme ve yerleştirme, ücret sistemleri ile ilgili politika ve prosedürler oluşturularak sistemlerin Şirket yapısı içerisinde çalışması sağlanır.
  3. İşletmenin misyonu; yani faaliyet alanı, uzun zamanlı mali hedefleri, temel iş kolları belirlenmiş ve planlanmıştır.
  4. Bu aşamadaki şirketlerde planlamaya verilen önem artmaktadır.
  5. Firma stratejisine ışık tutan bir vizyon oluşturulmuştur.
  6. Şirketin şu anki durumu analiz edilerek gelecekte varılmak istenen uzun vadeli hedeflerin belirlendiği bir evredir.
Biz Sizi Arayalım İletişime Geç