Bizi Arayın

02128713399

Teklif Formu

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir ? Kanal Ekonomi

Aile şirketlerinde etkin bir kurumsallaşmanın sağlanabilmesi için dikkate alınması gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:

a) Aile şirketlerinde, kısa vadeli planların yanı sıra uzun va­deli stratejik planlamaya ciddi biçimde önem verilmesi vazgeçilmez bir zorunluluktur.

b) İş ve aile değerlerinin birbirlerinden ayrılması amacıyla personel seçme ve yerleştirme, terfi, eğitim, kariyer plan­lama, ücretleme ve performans değerleme sistemlerinin kurulması ve kurumsal hâle getirilmesi de bir diğer zorun­luluk görünümündedir.

c) Aile içerisindeki münakaşalar, işletme faaliyetlerini engel­lemeyecek biçimde süratle çözüme kavuşturulmalı ve çö­zümlemede aile otoritesinden ziyade iş gerekleri ve işletme çıkarları göz önünde bulundurulmalıdır.

d) İletişim sistemi aileden olan ve aileden olmayan çalışanlar için sürekli olmalı ve açık tutulmalıdır. Ayrıca bilgi akışı­nın kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde dü­zenlenmelidir.

e) Karar alma sürecini aileden olan ve aileden olmayan yöne­ticiler birlikte etkilemeli ve stratejik nitelikteki kararlar mümkün olduğunca oy birliği ile alınmaya çalışılmalıdır.

E-Bülten Kayıt Formu

Haberdar Olun

Siz de sadece e-posta adresinizi bizlere iletin. Haberlerden haberdar olun.