Bizi Arayın

02128713399

Teklif Formu

Blog

15 Yıl 3600 Emeklilik Şartı ile ‘Kıdem Var, İhbar Yok.

Orak Akıl Yönetim Danışmanlığı / İnsan Kaynakları /Özlük ve Bordro Denetimlerinde en çok karşılaştığımız soru; 3600 SGK prim günü sayısı ile ilgili sorulardır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen (ve kıdem tazminatına hak kazanılan) nedenlerden biriyle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde en az bir yıllık kıdemin bulunması durumunda işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Kıdem tazminatı ödenmesi gereken koşullardan birisi de, 08/09/1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için aylığa hak kazanma koşullarından yaş dışında en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını, 08/09/1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ise 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaş koşulu dışında kalan sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı koşullarını yerine getirdiklerinde kıdem tazminatı alabilir yazısı verilmektedir. SGK tarafından 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını beklediğinize ilişkin ‘Kıdem Tazminatı Alabilir’ yazısı verilmişse, kıdem tazminatınızı almanız mümkün olacaktır. Bu durumda sigortalının ihbar tazminatı hakkı olmayacaktır. İşveren de ihbar süresinin çalışılmasını isteyemeyecektir.

SGK çıkış kodu ile 14 ile yapılmalıdır.

Biz Sizi Arayalım İletişime Geç
E-Bülten Kayıt Formu

Haberdar Olun

Siz de sadece e-posta adresinizi bizlere iletin. Haberlerden haberdar olun.