Yeni Haberler

Yönetim Bölümü Evet Hayır
Aile veya Ortaklar arasında yazılmış bir anayasa var mıdır?
Şirket içinde iç kontrol sistemi var mı ve etkili çalışıyor mu?
Yönetim ile icra birimleri kesin olarak çalışma prensipleri belirlenmiş midir?
Yönetim kurulu sağlıklı çalışıyor mu? Karar alma mekanizması sağlıklı çalışıyor mu?
Yönetim kurulu üyeleri arasında sağlıklı görev bölüşümü yapılmış mıdır?
Yönetim kurulu üyeleri arasında maaş, ortak giderler, diğer haklar belirlenmiş midir, uygulanıyor mu?
Yönetim kurulu dönemsel işletme durum değerlendirmeye yapıp strateji belirliyor mu?
İşletmenizin bütününü kapsayan Kurumsal Anayasa var mıdır?
Kuruluşun uzun ve kısa vadeli hedefleri belirlenmiş midir, yazılı halde midir?
Kurumsal toplantılar yapılıyor mu? Kayıt altına alınıyor mu, Toplantı prosedürü var mıdır?
İnsan Kaynakları Bölümü Evet Hayır
Firmanın organizasyon şeması oluşturulmuş mudur?
İş Sözleşmeleri güncel olup, personele imzalatılmış mıdır?
Personel özlük dosyaları oluşturulup, eksiklikler tamamlanmış mıdır?
Görev, yetki ve sorumluluklar yeterince açık ve net tanımlanmış mıdır?
İşe alım süreçleri yazılı bir şeklide belirlenmiş midir?
Yönetmelikler-Prosedürler ve Talimatlar oluşturulmuş mudur?
İşletmede düzenli bir eğitim programı uygulanıyor mu?
Satış Pazarlama Bölümü Evet Hayır
Aylık Satış raporu yönetime sunuyor mu?
Belirli periyotlar halinde müşteri anketleri yapılıyor mu?
Müşteri şikayet raporu düzenli hazırlanıyor ve değerlendiriliyor mu?
Prim sistemi, ödülllendirme ve ücret yönetim sistemi var mı?
Yeni pazar, fiyat, rakip araştırmaları yapılıyor mu? Bu araştırmalar doğrultusunda, strateji belirleniyor mu?
Karlılığı satış kanalları, ürün grupları, müşteri segmentleri bazında düzenli olarak analiz ediyor mu?
Fiili stok ile sistemsel stok uyuşuyor mu, düzenli stok sayım ve kontrolu yapılıyor mu?
Muhasebe ve Finans Bölümü Evet Hayır
Yıllık bütçe hazırlanıyor mu?
Bütçe limitlerine uymayan giderlerle ilgili rapor hazırlanıyor mu?
Kar/Zarar ve Bilanço tabloları 3 ayda bir kontrol ediliyor mu?
İşletmenin gider kalemleri doğru olarak dağıtılmış ve diğer birimlere yansıtılmış mıdır?
Maliyet muhasebesi ve maliyet analizleri uygulanıyor mu ?
İletişim Bilgileri

Ortak Akıl Eğitim Yönetim Danışmanlık Ltd.Sti.

Tel    : 02128713399

GSM : 05064478349

 Teklif Al