Bizi Arayın

02128713399

Teklif Formu

Merkon Kalıp Makina San. ve Tic. Ltd. Şti'nde Reorganizasyon Çalışmaları Başlamıştır.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı olarak Merkon Kalıp Makina San. ve Tic. Ltd. Şti’inde başlatmış olduğumuz Kurumsallaşma Danışmanlığı çerçevesinde; Görev Tanımları - Mevcut Durum Analizi ve İş Analizi Planının Oluşturulması ile ilgili bugün İnsan Kaynakları Danışmanlarımızdan Mihriye KOÇ USTA; aşağıda ki çalışmalara başlamış bulunmaktadır. İşletme Mikro Yönetim sisteminin incelenmesi Şirket Organizasyon yapısının analizi Bölümler, Pozisyonlar, Ünvanlar bazında mevcut durum analizi Bütün bölümler ve pozisyonlar bazında görev tanımlarının oluşturulması Görev Tanım Formlarının, işin sahibi çalışanlarla paylaşılması ve gözden geçirmelerin yapılması Görev Tanımlarının kurum içinde yayınlanması İş Analizi Mülakat ve Proje planının oluşturulması  

Merkon Kalıp Makina San. ve Tic. Ltd. Şti ile Yönetim Danışmanlığımız Başlamıştır.

Bu kapsamda aşağıdaki çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Yönetim Danışmanlığı Kurumsallaşma Danışmanlığı İnsan Kaynakları Danışmanlığı Eğitim Danışmanlığı Muhasebe ve Finans Danışmanlığı Personel İstihdam Danışmanlığı   Detaylı bilgi için lütfen Hizmetlerimiz bölümünü inceleyiniz!  

36.Uluslararası Kitap Fuarı'nda Dr. Yılmaz SÖNMEZ İmza Günü Gerçekleşti.

36. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarında Aile Şirketlerinde Yönetim Danışmanı Dr. Yılmaz SÖNMEZ son çıkan ''Aile Şirketlerinde Kazanlar ve Kaybedenler'' kitabını imzaladı. Basının yoğun ilgi gösterdiği imza gününe bir çok iş adamı kendi şirketleri ile ilgili bilgi aldı. Türkiye’deki şirketlerin ortalama ömrü 25 yıl. % 30’u ikinci kuşağa, 12'si üçüncü kuşağa geçebiliyor. Dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranı %3’te kalıyor.Aile şirketini piyasadaki değil, aile içindeki rekabet öldürüyor.Bir aile şirketini ayakta tutmak, belki de yerküredeki en zor yönetim işidir.Elinizdeki kitap, aile şirketlerinin dağılmasının bir kader olmadığını, zamanında atılması gereken adımların atılması durumunda bir aileden dünyanın en büyük markalarının doğduğunu ispatlıyor. Yaşanmış vakaları dikkatinize sunarak şirketiniz ve aileniz için sistem kurma reçetesini sunuyor.

Okyanus Ambalaj Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti’nde Organizasyonel Süreç Toplantısı gerçekleştirildi.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı olarak Okyanus Ambalaj Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti’nde başlatmış olduğumuz Dr. Yılmaz SÖNMEZ ve İnsan Kaynakları Danışmanı Mihriye KOÇ USTA tarafından gerçekleştirilen toplantıda; Kurumsallaşma sürecine giren işletmelere bakıldığında sürekli iyileştirme ve eğitim faaliyetlerinin öneminden söz edildi. İşletmeyi olumsuz etkileyen bütün süreçler yeniden yapılandırılmaktadır. Kurumsallaşma Danışmanlığı alt sürecinde aşağıdaki konular Kurumsallaşma ajandasına alınmıştır. Şirket Organizasyon yapısının analizi Bölümler, Pozisyonlar, Ünvanlar bazında mevcut durum analizi Bütün bölümler ve pozisyonlar bazında görev tanımlarının oluşturulması Görev Tanım Formlarının, işin sahibi çalışanlarla paylaşılması ve gözden geçirmelerin yapılması Görev Tanımlarının kurum içinde yayınlanması İş Analizi Mülakat ve Proje planının oluşturulması.

36.Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı'nda Dr. Yılmaz SÖNMEZ Okurlarıyla Buluşuyor.

Aile Şirketlerinde Yönetim Danışmanı Dr. Yılmaz SÖNMEZ 4 Kasım Cumartesi TÜYAP'ta İmza Günü'nde. Aile Şirketlerinde Kurumsal yönetim yeterli mi?  Aile Şirketlerinde Yönetim Danışmanı Yılmaz SÖNMEZ’ın dikkat çektiği 300’’den fazla şirketin Aile Şirketlerinin profilini ortaya koyan bir araştırmaya göre, kritik başarı faktörleri ulusal sınırların ve sektörlerin ötesine geçiyor. Bazı şirketler doğru büyüyor ve kazanıyor, bazıları ise kaybediyor. Kazanan ve kaybeden yönetim kurullarının birbirinden çok farklı ve zıt özellikleri var. Kazanan Aile Şirketlerinin en tipik özelliği, kazanmayı ve sürdürmeyi başarma isteklerinin her zaman canlı olması. Türkiye'deki şirketlerin ortalama ömrü 25 yıl. % 30'u ikinci kuşağa, 'si üçüncü kuşağa geçebiliyor. Dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranı %3'te kalıyor. Aile şirketini piyasadaki değil, aile içindeki rekabet öldürüyor. Bir aile şirketini ayakta tutmak, belki de yerküredeki en zor yönetim işidir. Elinizdeki kitap, aile şirketlerinin dağılmasının bir kader olmadığını, zamanında atılması gereken adımların atılması durumunda bir aileden dünyanın en büyük markalarının doğduğunu ispatlıyor. Yaşanmış vakaları dikkatinize sunarak şirketiniz ve aileniz için sistem kurma reçetesini sunuyor.

Yönetim Bölümü Evet Hayır
Aile veya Ortaklar arasında yazılmış bir anayasa var mıdır?
Şirket içinde iç kontrol sistemi var mı ve etkili çalışıyor mu?
Yönetim ile icra birimleri kesin olarak çalışma prensipleri belirlenmiş midir?
Yönetim kurulu sağlıklı çalışıyor mu? Karar alma mekanizması sağlıklı çalışıyor mu?
Yönetim kurulu üyeleri arasında sağlıklı görev bölüşümü yapılmış mıdır?
Yönetim kurulu üyeleri arasında maaş, ortak giderler, diğer haklar belirlenmiş midir, uygulanıyor mu?
Yönetim kurulu dönemsel işletme durum değerlendirmeye yapıp strateji belirliyor mu?
İşletmenizin bütününü kapsayan Kurumsal Anayasa var mıdır?
Kuruluşun uzun ve kısa vadeli hedefleri belirlenmiş midir, yazılı halde midir?
Kurumsal toplantılar yapılıyor mu? Kayıt altına alınıyor mu, Toplantı prosedürü var mıdır?
İnsan Kaynakları Bölümü Evet Hayır
Firmanın organizasyon şeması oluşturulmuş mudur?
İş Sözleşmeleri güncel olup, personele imzalatılmış mıdır?
Personel özlük dosyaları oluşturulup, eksiklikler tamamlanmış mıdır?
Görev, yetki ve sorumluluklar yeterince açık ve net tanımlanmış mıdır?
İşe alım süreçleri yazılı bir şeklide belirlenmiş midir?
Yönetmelikler-Prosedürler ve Talimatlar oluşturulmuş mudur?
İşletmede düzenli bir eğitim programı uygulanıyor mu?
Satış Pazarlama Bölümü Evet Hayır
Aylık Satış raporu yönetime sunuyor mu?
Belirli periyotlar halinde müşteri anketleri yapılıyor mu?
Müşteri şikayet raporu düzenli hazırlanıyor ve değerlendiriliyor mu?
Prim sistemi, ödülllendirme ve ücret yönetim sistemi var mı?
Yeni pazar, fiyat, rakip araştırmaları yapılıyor mu? Bu araştırmalar doğrultusunda, strateji belirleniyor mu?
Karlılığı satış kanalları, ürün grupları, müşteri segmentleri bazında düzenli olarak analiz ediyor mu?
Fiili stok ile sistemsel stok uyuşuyor mu, düzenli stok sayım ve kontrolu yapılıyor mu?
Muhasebe ve Finans Bölümü Evet Hayır
Yıllık bütçe hazırlanıyor mu?
Bütçe limitlerine uymayan giderlerle ilgili rapor hazırlanıyor mu?
Kar/Zarar ve Bilanço tabloları 3 ayda bir kontrol ediliyor mu?
İşletmenin gider kalemleri doğru olarak dağıtılmış ve diğer birimlere yansıtılmış mıdır?
Maliyet muhasebesi ve maliyet analizleri uygulanıyor mu ?